CASA TEATRE, HUG ALEMANY

CASA TEATRE,HUG ALEMAY

arquitecte Hug Alemany.

Hug Alemany i Magazine de la Vanguardia.

Fotografia d’arquitectura.